Projekt: Citybanan - station Odenplan
Beställare: Trafikverket
Byggherre: SL
Kategori: Nybyggnad av pendeltågsstation

Projekt: Operan Stockholm 
Beställare: NCC
Byggherre: Statens fastighetsverk
Kategori: Ombyggnad korsal 

Projekt: Arrhenius NPQ
Beställare: Skanska
Byggherre: Akademiska Hus STHLM
Kategori: Nybyggnad laboratorium kontor

Projekt: Elite Hotel Marina Tower
Beställare: NCC
Byggherre: NCC / Elit hotel
Kategori: Omybyggnad till hotell 

Projekt: Karolinska institutets aula
Beställare: NCC
Byggherre: Akademiska Hus STHLM
Kategori: Nybyggnad Aula

Projekt: Arlanda Terminal F
Beställare: Luftfartsverket
Byggherre: Luftfartsverket
Kategori: Nybyggnad terminal 

Projekt: Science Tower Kista
Beställare: OP2 Byggnads
Byggherre: Vasakronan
Kategori: Ombyggnad kontor 

Projekt: Electrum Kista
Beställare: Oljibe
Byggherre: Akademiska Hus STHLM
Kategori: Ombyggnad för laboratorium 

Projekt: Lindeparkens gymnasium
Beställare: Arcona/Veidekke
Byggherre: SISAB
Kategori: Ombyggnad / Tillbyggnad skola 

Projekt: Nöten Solna strand
Beställare: OP2 Byggnads
Byggherre: Vasakronan
Kategori: Ombyggnad kontor 

Projekt: A-House Stockholm Arkitekthögskolan
Beställare: Oljibe
Byggherre: Akademiska Hus STHLM
Kategori: Ombyggnad 

Projekt: Astrid Fagreaslaboraturiet
Beställare: Akademiska Hus STHLM
Byggherre: Akademiska Hus STHLM
Kategori: Nybyggnad laboratorium 

Projekt: UC Marievik
Beställare: Metrolit Byggnads
Byggherre: Aberdeen
Kategori: Ombyggnad kontor 

Projekt: Framtidens förskola
Beställare: JM Entreprenad
Byggherre: SISAB
Kategori: Nybyggnad förskolor

Projekt: Grand Hotel - Royal Office
Beställare: Skanska
Byggherre: Vectura Fastigheter
Kategori: Tillbyggnad kontor / Ombyggnad hotel

Projekt: Kv Mässhallen
Beställare: Stockholmsmässan
Byggherre: Stockholmsmässan
Kategori: Ombyggnad, Tillbyggnad

Projekt: UC Marievik
Beställare: Metrolit Byggnads
Byggherre: Aberdeen
Kategori: Ombyggnad kontor 

Projekt: Kv Garnisonen
Beställare: Vasakronan
Byggherre: Vasakronan
Kategori: Ombyggnad 

Projekt: Telefonfabriken
Beställare: Konstfack
Byggherre: Konstfack
Kategori: Ombyggnad

 

 

Projekt: Kv Blåmannen
Beställare: Statens fastighetsverk
Byggherre: Statens fastighetsverk
Kategori: Ombyggnad för regeringskansli 

Projekt: Kv Tranhalsarna
Beställare: JM Entreprenad
Byggherre: Praktikertjänst HK
Kategori: Ombyggnad kontor 

Projekt: The Winery Hotel
Beställare: Arcona/Veidekke
Byggherre: Fabege
Kategori: Nybyggnad hotell

Projekt: Geovetenskapen Frescati
Beställare: Akademiska Hus STHLM
Byggherre: Akademiska Hus STHLM
Kategori: Ombyggnad laboratorium 

Projekt: Scandic Grand Central
Beställare: Arcona
Byggherre: Diligentia
Kategori: Ombyggnad till hotell 

Projekt: Alvikskolan
Beställare: JM Entreprenad
Byggherre: SISAB
Kategori: Ombyggnad skola 

Projekt: KTH - Rektorsvillan
Beställare: JM Entreprenad
Byggherre: Akademiska Hus STHLM
Kategori: Ombyggnad kontor & café

Projekt: Kv Lyckan 10
Beställare: OP2 Byggnads AB
Byggherre: Vasakronan
Kategori: Ombyggnad kontor