Creovent AB förvärvar Thorszelius Ventilation & Service AB

 

Det är med stor glädje som vi vill meddela att Creovent AB förvärvat Thorszelius ventilation & Service AB i Uppsala.

Thorszelius ventilation & Service AB kommer fortsätta verka som ett självständigt bolag med samma organisationsnummer, kontaktinformation, personal med säte i Uppsala.

Förvärvet ger Creovent och Thorszelius förutsättningar att fortsätta utvecklas och växa med Er på bästa sätt.

Vi på Creovent känner oss både glada och stolta att få hälsa alla nya kunder och leverantörer varmt välkomna till oss och ser med tillförsikt fram emot fortsatt gott samarbete med Er